Prefabrykowany / Segmentowy

Technologia segmentowa to prefabrykacja w zakładzie produkcyjnym gotowych segmentów-paneli stropowych, ściennych i dachowych, dzięki czemu czas realizacji obiektu skrócony został do minimum (dla przeciętnego domu jednorodzinnego całkowity czas projektowania, produkcji i montażu to około 2,5 miesiąca).

Poszczególne elementy składowe budynku produkowane są zgodnie z numerycznym projektem wykonawczym, wybranym wcześniej przez Inwestora. Z uwagi na różnorodność projektów i oczekiwań inwestorów każdy przypadek rozważany jest indywidualnie, jednak dla uogólnienia można by przyjąć, że prawie każdy budynek, zaprojektowany w dowolnej technologii wykonać można technologią segmentową.

W takim przypadku nasi projektanci opracowują wspomniany wcześniej projekt wykonawczy w wersji zamiennej dla inwestora oraz w wersji wykonawczej dla zakładu produkcyjnego oraz montażystów. Coraz częstszą regułą staje się sporządzanie projektów indywidualnych, służących nie tylko prefabrykacji ale także uzyskaniu pozwolenia na budowę.

System prefabrykacji segmentowej to najszybsza a zarazem najdokładniejsza forma nowoczesnego budownictwa z uwagi na numeryczne sterowanie maszyn produkcyjnych bezpośrednio z programów projektantów, stałą kontrolę jakości produkcji oraz montaż trwający dosłownie kilka dni w terminie wskazanym przez inwestora.

Polskie budownictwo stoi u progu rewolucji technologicznej. Zgodnie z wytycznymi unijnej dyrektywy EPBD już od 2020 roku w naszym kraju, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię. Sprostanie wymaganiom europejskiego prawa wymagać będzie całkowitej zmiany dotychczasowych standardów budowania – począwszy od projektowania, poprzez dobór materiałów, aż po prace wykonawcze.

System budowy oparto na panelach, których konstrukcję nośną stanowi połączenie sztywnej, dobieranej każdorazowo przez konstruktora ramy. Rama ta wykonana jest z czterostronnie struganego, suszonego próżniowo oraz klasyfikowanego wytrzymałościowo drewna konstrukcyjnego, poszytego obustronnie całkowicie odpornymi na wilgoć i niesamowicie trwałymi cementowo-włóknowymi płytami konstrukcyjnymi. Takie rozwiązanie nie ma więc nic wspólnego z oferowanymi powszechnie technologiami: kanadyjską czy skandynawską, które to oparto na mało trwałym szkielecie, poszytym płytami OSB.

Doświadczenie krajów stosujących te technologię od dawna (np. Stany Zjednoczone) pokazało, że płyty OSB nie sprawdzają się w klimatach wilgotnych i nie dość, że po czasie tracą swoją sztywność, to stają się wręcz niezdrowe, szczególnie dla alergików. Przegrody budowlane zostały tak zaprojektowany, aby zniwelować wszelkie możliwe do wystąpienia mostki termiczne oraz zwiększyć maksymalnie szczelność całego obiektu, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego przewietrzania jego konstrukcji. Zaprojektowano go z całkowicie ekologicznych materiałów, tworzących zdrowe i trwałe przegrody.

Izolację termiczną naszych rozwiązań stanowi otwarta dyfuzyjnie, sztywna i zdrowa wełna drzewna, o właściwościach wielokrotnie przewyższających rozwiązania mineralne. Izolację przeciwwilgociową natomiast zapewnia system wielowarstwowych membran o zmiennym w zależności od warunków atmosferycznych oporze dyfuzyjnym.

Naszym atutem jest również szybka realizacja.

Dla przykładu: konstrukcja domu o powierzchni użytkowej 140m2 zmontowana w ciągu 3 dni. Możliwość zamieszkania – po 3 miesiącach. Dzięki prefabrykacji eliminujemy tzw. procesy mokre wymagające fazy oddawania wilgoci, co przy tradycyjnej technologii trwa co najmniej rok.

Montaż prefabrykatów trwa tylko kilka dni i może być realizowany praktycznie o każdej porze roku. Poza tym nasza technologia pozwala przebudowywać, dobudowywać, a nawet rozbierać i przenosić z możliwością odzyskania, co najmniej 70% materiałów konstrukcyjnych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Projektujemy z pasją. Budujemy rzetelnie, sprawnie i estetycznie.

Na niskie koszty ogrzewania mają wpływ materiały, z których budynek został zbudowany. Ściany naszych domów, praktycznie w całości wykonane są z materiałów izolacyjnych. Mają niewielką bezwładność cieplną, co pozwala na utrzymanie komfortu cieplnego wewnątrz budynku, bez względu na temperaturę otoczenia. Przegrody budowlane poza precyzyjnie dobranymi rozwiązaniami szczelności i trwałości zapewniają daleko wybiegające w przyszłość parametry izolacyjności. Współczynniki przenikania ciepła U jakie możemy uzyskać dla poszczególnych przegród budowlanych wynoszą dla przykładu U=0,10(W/m2K) dla ściany zewnętrznej oraz U=0,12(W/m2K) dla dachu. Wartość współczynnika U to wartość przenikania ciepła przez przegrodę, zatem im współczynnik wyższy tym więcej ciepła będzie uciekać z budynku.

Przedstawiony powyżej parametr U jest wyliczony dla tzw „pełnej przegrody”. Wszelakie połączenia konstrukcji oraz okna, wyłazy i drzwi osłabiają jednak ten parametr zatem, aby osiągnąć możliwie najlepszy (czyli najniższy) współczynnik przenikania ciepła, uśredniony dla całego budynku, należy dobrać stolarkę o bardzo wysokim oporze cieplnym i zamontować ją szczelnie, przy użyciu odpowiedniego systemu uszczelnień. Odpowiedniego wykształtowania wymagają także wszelkie połączenia konstrukcji nie powodujące mostków termicznych.

Dla zobrazowania można również nadmienić, że realizowane obecnie budynki w technologii tradycyjnej zgodnie z Polskimi Normami charakteryzują się współczynnikiem U na poziomie 0,3–0,55[W/m2K], co oznacza, że przeciętna ściana czy dach jest trzy razy cieplejsza od obecnie realizowanych przegród. Już na tak prostym przykładzie można wnioskować, że zastosowanie tylko tego rozwiązania przyniesie inwestorowi wielokrotnie mniejsze rachunki za zużycie energii służącej do ogrzania domu. Na charakterystykę energetyczną budynku ma również wpływ wilgoć wykroplona w przegrodzie.

Dlatego w naszych budynkach w zależności od miejsca przeznaczenia stosujemy odpowiednie folie i membrany paroszczelne i paro przepuszczalne.