Technologie

W chwili obecnej w standardzie energooszczędnym realizujemy niemal każde obiekty, począwszy od budynków mieszkalnych i socjalnych po budynki użyteczności publicznej. Staramy się przekonywać inwestorów do naszych rozwiązań niskoenergetycznych (w których zapotrzebowanie na ciepło kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/(m²•rok)) oraz pasywnych (w których zapotrzebowanie na ciepło wynosi poniżej 15 kWh/(m²•rok)).

Okazuje się również, że budynki niskoenergetyczne bez instalacji wbrew utartej opinii nie są droższe od rozwiązań tradycyjnych o więcej niż 5%. Dla porównania trzeba również wspomnieć, że obecnie realizowane obiekty w technologii tradycyjnej wymagają zapotrzebowania na ciepło w granicach 120-180kWh/(m²•rok). W przypadku budynków z lat 70-80tych zapotrzebowania na ciepło może wynieść nawet 360kWh/(m²•rok)!, co bezpośrednio przekłada się na koszt utrzymania budynku.

Na efekt, jakim jest zakwalifikowanie naszych obiektów do danej grupy energetycznej wpływają odpowiednio dobrane i przemyślane rozwiązania: począwszy od ukształtowania architektury domu, rozmieszczenia pomieszczeń, geometrii budynku, wielkości okien i innych elementów przeszklonych i zorientowania go wobec prawidłowych stron świata (korzystne usytuowanie projektowanych obiektów może doprowadzić do obniżenia zużycia energii: w typowych budynkach nawet o 7%, a w budynkach pasywnych nawet o 30%), poprzez zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej i rekuperacji o wysokiej sprawności oraz ogrzewania na podczerwień, systemu zarządzania budynkiem, który pozwala optymalnie sterować również produkcją energii, czyniąc budynek „inteligentnym”, po zapewnienie niewielkich dobowych wahań temperatury we wnętrzu poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań dla przegród budynku, zapewniających akumulację ciepła.

Zastosowane przez nas rozwiązania dają Państwu gwarancję satysfakcji, nie tylko z szybkiego zwrotu inwestycji oraz zadowolenia z niskich rachunków w trakcie okresu eksploatacji obiektu (redukcja kosztów start energii do kilkudziesięciu %), ale także z trwałego, odpowiednio zaprojektowanego i z precyzją wykonanego domu, tak ważnego przecież dla każdej rodziny.

Specjalnie dla naszych klientów oferujemy przygotowanie bezpłatnej wyceny budowy domu w czterech różnych sposobach budowania.

Technologia tradycyjna (pustak, cegła)
Technologii szkieletowej drewnianej
Technologii szkieletowej stalowej
Technologii elementów prefabrykowanych
Każda zastosowana technologia budowy ma swoje atuty i jest możliwa do dostosowania nawet dla najbardziej wyszukanych gustów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisem technologii budowy domu w oferowanych przez nas standardach.