NF40 członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź

Miło jest nam Państwu oznajmić, iż NF40 Sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków Pracodawców Polska Miedź.

Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku, jest członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Przedsiębiorców i PracodawcówZałożycielem Związku był KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej.

Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza 117 pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 36 000 pracowników. Członkami Związku, oprócz założycieli są również podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM.

Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy Pracodawców.

Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, finansów oraz marketingu. Organizuje konferencje i seminaria dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu wydobywczego, finansów oraz prawa.

Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Wojewózkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz powiatowych radach rynku pracy, jak również w projektach międzynarodowych: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Euromines i Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej. Związek ma swoich reprezentantów w Komitecie Monitorującym RPO oraz Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, a także w Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN.

Związek aktywnie współpracuje z innymi organizacjami i podmiotami, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin organizując Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud Miedzi, konferencje i seminaria.

Nowy Oddział Zielona Góra
Zobacz