O Nas

Jesteśmy w stanie zbudować dla Państwa praktycznie każdy dom w technologii energooszczędnej.

W naszej kolekcji znajdują się domy różne pod względem wielkości i architektury, ale łączy je jedno – niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzania. Najprościej rzecz ujmując ogrzewa się je 3-5 razy taniej niż standardowy budynek, a buduje tylko o 3 do 4% drożej. Niskie opłaty za ogrzewanie to realne pieniądze oszczędzone przez Inwestora, który zalety takiego domu doceni tym bardziej, im bardziej wzrastać będą koszty energii.

Domy energoosczędne:

  • konsumują 3-5 razy mniej energii do ogrzewania
  • kosztują tylko 5-6% więcej od standardowych i różnica ta z roku na rok maleje (Jeszcze trzy, cztery lata temu były droższe o 7-10%. Zmienia to zasadniczo opłacalność ich budowania.)
CZYM SĄ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE?

Domy energooszczędne stają się nowym standardem. O domu energooszczędnym możemy mówić dopiero wówczas, gdy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, obniżymy poniżej poziomu 70 kWh/m²rok. Podział ten został wprowadzony w europejskiej normie ISO i uzależnia energooszczędność budynku od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1m² powierzchni budynku w ciągu roku czyli odpowiada naszemu współczynnikowi EUco.

  • powyżej 70 kWh/m²/rok – dom poza klasą energooszczędności
  • 30-70 kWh/m²/rok – dom energooszczędny
  • 15-30 kWh/m²/rok – dom niskoenergetyczny
  • 1-15 kWh/m²/rok – dom pasywny
  • 0 kWh/m²/rok – dom zero energetyczny dom o dodatnim bilansie energetycznym
proces budowy

Jako NF40 jesteśmy w stanie przeprowadzić proces budowy praktycznie każdego domu w technologii energooszczędnej. W naszej kolekcji znajdują się domy różne pod względem wielkości i architektury, ale łączy je jedno – niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzania.
Najprościej rzecz ujmując koszt ogrzewania jest 3-5 razy tańszy niż koszt ogrzewania standardowego budynku.

WAŻNE INFORMACJE

Od 2014 roku będziemy zwracać uwagę na wsp. EP (kWh/m²rok) określający roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do końca 2013 roku był on wyliczany dla każdego budynku osobno i musiał być mniejszy od tzw. współczynnika referencyjnego obliczonego dla danego budynku. Obecnie będzie musiał spełnić maksymalną zadaną wartość jednakową dla każdego budynku.

Od 2014 roku dopuszczalne EP będzie wynosiło 120 kWh/m²rok, od 2017 – 95 kWh/m²rok, a od 2021 tylko 70 kWh/m²rok, co w praktyce wymusi budowanie domów prawie pasywnych bądź zużywających niemal wyłącznie energię odnawialną np. słoneczną. Współczynnik EP został wprowadzony niedawno, bo od 2009 roku. Najwłaściwiej energooszczędność budynku określa współczynnik EUco, ukazujący zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i wentylacji. Nie uwzględnia on rodzaju dostarczanej energii, sprawności urządzeń grzewczych, ani strat środowiskowych spowodowanych wyprodukowaniem energii.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
18 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Począwszy od 2021 r., wszystkie nowopowstałe budynki na terenie Unii muszą być budynkami o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię. Nowe budynki użyteczności publicznej muszą spełniać ten wymóg już od 2019 r.

Zapraszamy do naszego sklepu OZE
Zobacz